Przedszkole przy ul. Zawiszy Czarnego 8 – Oferta i program

Program wychowania przedszkolnego realizowany jest w naturalnie przekształcającej się strukturze grupy, z naciskiem na kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci, wyrabianie empatii, postawy współpracy i gotowości niesienia pomocy - jak w rodzinie. Od naszych nauczycieli wymagamy innowacyjności i indywidualnego podejścia do każdego dziecka. 

Stawiamy na wychowanie dzieci do zdrowego stylu i higienicznego trybu życia, kładąc nacisk m.in. na upowszechnianie różnych form rekreacji, uświadamianie zasad prawidłowego odżywiania się i utrwalanie nawyków higienicznych.

 

Nasza oferta

 • intensywny angielski w przedszkolu,
 • nauka języka niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego,
 • zajęcia dodatkowe: gimnastyka, rytmika, plastyka, religia,
 • ciekawe zajęcia kreatywne: kuchcikowo, czytelnicze, teatralne, krawieckie, majsterkowanie, ceramika i inne autorskie,
 • nietuzinkowe cykliczne atrakcje: audycje muzyczne, zajęcia biblioteczne, warsztaty,
 • aikido i basen,
 • zdrowe żywienie,
 • opieka logopedy, psychologa, rehabilitanta - możliwe indywidualne terapie,
 • zapewniamy pełny zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności uczęszczają do przedszkola nieodpłatnie,
 • godziny czynności placówek podporządkowane są potrzebom rodziców dzieci.

Kontakt:

Przedszkole tel. 535-997-012

Dyrektor tel. 535-959-012