ZACZAROWANY OŁÓWEK
MAKE YOUR CHILD HAPPY! JOIN US

O nas

"Zaczarowany Ołówek" to ludzie kochający swoją pracę, ambitni, ciągle rozwijający się i poszukujący najlepszych sposobów na zagwarantowanie dzieciom radosnego dzieciństwa. Wybór organizowanych zajęć jest wynikiem długoletnich obserwacji i pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Z pasją i zaangażowaniem organizujemy kreatywne zajęcia dla dzieci. Poprzez zabawę rozwijamy kreatywność, samodzielność, świadomość dzieci, dbając przy tym o ich sprawność fizyczną. Słuchamy potrzeb dzieci i rodziców. Zapraszamy!

Organizujemy i prowadzimy  zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym:

GIMNASTYKA: JOGA DLA DZIECI
SENSOPLASTYKA®
ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH DZIECI:
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Kontakt
Zaczarowany Ołówek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 664-916-258
https://www.facebook.com/Zaczarowany-Ołówek-100947861488686

GIMNASTYKA: JOGA DLA DZIECI

Joga dla dzieci to zabawa, ruch, aktywność, rozwój.
To zajęcia ruchowe oparte na jodze połączone z ćwiczeniami oddechowymi.
To praca z emocjami, chwila wyciszenia, odprężenia i uważności.

CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ

Zajęcia dostosowane są do wieku i możliwości dzieci.
Dzieci wykonują asany „po swojemu”, we własnym tempie.
Zajęcia mają charakter dynamiczny.
Uwzględniają  naturalną potrzebę ruchu dzieci.
Dzieci ćwiczą na matach, w wygodnych strojach. Nie rywalizują.
Ćwiczenia gimnastyczne oparte są na pozycjach jogi: asanach.
Nauka asan jest dla dzieci bezpieczna.
Zajęcia łączą ruch z muzyką relaksacyjną i kreatywną zabawą.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ZAJĘĆ

➢ zwiększenie ogólnej sprawności: siły, elastyczności, równowagi
➢ wzrost świadomości własnego ciała
➢ poprawa zdolności motorycznych
➢ prawidłowa postawa ciała
➢ kształtowanie zdrowych nawyków
➢ lepsza koncentracja
➢ wyciszenie i relaks
➢ redukcja stresu
➢ lepsza pamięć
➢ rozwijanie wyobraźni i kreatywności
➢ wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości

SENSOPLASTYKA®

CZYM JEST SENSOPLASTYKA®

Sensoplastyka ® to marka zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku od 0 do 100 lat.

Opiera się na podejściu coachingowym i technikach arteterapeutycznych.

Zajęcia Sensoplastyki® pozwalają dzieciom na swobodę twórczą.
Dzieci bawiąc się  mogą swobodnie brudzić się, eksperymentować, realizować genialne pomysły. Podczas zajęć zamiast zachęcać dajemy czas i po prostu się bawimy. Nazywamy emocje, sytuacje, zadajemy pytania i jasno stawiamy granice.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA MARKI SENSOPLASTYKA®

wolna i bezpieczna PRZESTRZEŃ
PYTANIA COACHINGOWE zamiast poleceń
samodzielne,kreatywne DZIAŁANIE oparte na współpracy
BEZPIECZEŃSTWO: wykorzystanie wyłącznie bezpiecznych artykułów spożywczych

JAKA JEST SENSOPLASTYKA®

Polissensoryczna, multikolorowa, wielozapachowa.
To mnogość faktur i tekstur.

CEL ZAJĘĆ MARKI SENSOPLASTYKA®

Wspieranie konstruktywnego
ROZWOJU KOMPETENCJI INTRA I INTERPERSONALNYCH,
na które składa się rozwój  sensomotoryczny, poznawczy i społeczno-emocjonalny.

Osoby dorosłe, które posiadają wysoki stopień w/w kompetencji charakteryzuje:

➢ wysoki stopień samoświadomości
➢ konsekwencja i elastyczność w działaniu
➢ silna motywacja wewnętrzna
➢ wiara we własne możliwości
➢ aktywność, kreatywność
➢ umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi
➢ efektywne współdziałanie w zespole
➢ umiejętność zarządzania komunikacją werbalną oraz niewerbalną
➢ wysoko rozwinięta umiejętność rozwiązywania konfliktów
➢ doceniania roli rozwoju osobistego
➢ wysoki stopień adaptacji społecznej

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ZAJĘĆ SENSOPLASTYKA®:

➢ stymulacja wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, smaku i słuchu
➢ rozwój kreatywności i twórczego myślenia
➢ usprawnienie ruchowe
➢ rozwój mowy
➢ wspieranie samodzielności
➢ doświadczanie sukcesów z realizacji swoich pomysłów
➢ poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych
➢ współdziałanie i wzajemna pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów
➢ czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania

ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH DZIECI
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

CEL ZAJĘĆ:

kształtowanie umiejętności społecznych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami
w sferze społecznej i emocjonalnej. 

UCZYMY SIĘ

➢ podstawowych umiejętności społecznych tj.: słuchanie, stosowanie zwrotów grzecznościowych, proszenia o pomoc.
➢ nawiązywania przyjaźni: tj.: dzielenia się, poznawania i rozumienia innych,
➢ radzenia sobie z emocjami: rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji.
➢ alternatyw agresji: sposobów rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze złością, z dokuczaniem, akceptowania konsekwencji swojego zachowania.
➢ radzenia sobie ze stresem, m.in.: relaksacji, radzenia sobie z przegrywaniem, odmawiania, akceptowania odmowy.

CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ:

➢ Zajęcia prowadzone są w małych grupach.
➢ Praca w grupie oparta jest na programie dostosowanym do indywidualnych potrzeb uczestników zajęć.
➢ Podstawową formą pracy jest ZABAWA.
➢ Techniki pracy z grupą: praca w kręgu, „burza mózgów”, zabawy plastyczne, gry planszowe i dydaktyczne, zabawy muzyczne, oglądanie i słuchanie bajek terapeutycznych, omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających emocje i sytuacje społeczne, zabawy figurkami LEGO, pacynkami.

TUS
TUS2
TUS1
senso
Senso17
senso15
senso16
senso14
senso13
senso12
senso10
senso11
senso9
senso8
senso7
senso6
senso5
senso4
senso3
senso2
senso1
logo
joga
joga2
info
joga1