Przedszkole przy ul. Szafirowej 14 – oferta i program

Program wychowania przedszkolnego realizowany jest w naturalnie przekształcającej się strukturze grupy, także różnowiekowej, z naciskiem na kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci, wyrabianie empatii, postawy współpracy i gotowości niesienia pomocy - jak w rodzinie. Grupa różnowiekowa stawia nauczycielom większe wymagania, wymaga od nich innowacyjności i indywidualnego podejścia do każdego dziecka. 

Stawiamy na wychowanie dzieci do zdrowego stylu i higienicznego trybu życia, kładąc nacisk m.in. na upowszechnianie różnych form rekreacji, uświadamianie zasad prawidłowego odżywiania się i utrwalanie nawyków higienicznych.

 

Nasza oferta

 • intensywna nauka języka angielskiego,
 • nauka innych języków obcych (niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego),
 • zajęcia dodatkowe: gimnastyka, rytmika, plastyka, religia,
 • ciekawe zajęcia kreatywne: kuchcikowo, czytelnicze, teatralne, krawieckie, majsterkowanie, ceramika i inne autorskie,
 • nietuzinkowe cykliczne atrakcje: audycje muzyczne, zajęcia biblioteczne, warsztaty,
 • aikido i basen,
 • zdrowe żywienie,
 • opieka logopedy, psychologa, rehabilitanta - możliwe indywidualne terapie,
 • zapewniamy pełny zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności uczęszczają do przedszkola nieodpłatnie,
 • godziny czynności placówek podporządkowane są potrzebom rodziców dzieci.

 

Kontakt:

Przedszkole tel. 535 966 012

Dyrektor tel. 535-959-012